Julia You Know I Never Made a Fool of Ya Lyrics

Song Details: Julia You Know I Never Made a Fool of Ya Lyrics.

Julia You Know I Never Made a Fool of Ya Lyrics

Julia , You Know I’ll Never Make A Fool Ah Ya.. You And Me Its Like We Outta Space, I Wanna Wrap Ya Legs Around My Waist